Monthoktober 2008

Paradokset ved en ny flyterminal

I disse dage er der megen snak om en ny lavpris flyterminal i tilknytning til Københavns Lufthavn. Faktisk går snakken ikke bare på om den skal bygges eller ej. Det er nogenlunde projekteret. Diskussionen går på, om ikke der skal være to(!). Nu kan jeg jo godt lide udvikling der tager udgangspunkt i et brugerperspektiv, før der tænkes kommercielt og bundlinje. Men nu vil jeg så godt lige remixe et par ting, for at give lidt perspektiv på vurderingen af fremtiden i at udbygge Københavns lufthavn:

  • Flyvning udleder store mængder CO2 i forhold til andre transportformer pr. kg.
  • Der er en stærk, og til dels bevist, mistanke om en sammenhæng mellem udledningen af CO2 i form af afbrænding af fossile brændstoffer og klodens stigende opvarmning.
  • Opvarmning af kloden medfører at stadig større mængder af polernes is omdannes til vand. Dette vand får verdenshavene til at stige.

Ovenstående er fakta. Men hvad sker der så, hvis vi får en (eller to) lavpristerminaler i Kastrup?: En ny terminal giver en øget mængde flytrafik = en øget mængde CO2-udledning = vandstandsstigning i havene. Så langt har de fleste af jer nok regnet med. Der hvor det bliver interessant – og paradoksalt – er, når man tager sig tre minutter til at læse dette indlæg om, hvor lavt det meste af Amager ligger i forhold til havets nuværende overflade. Hovedpointen er, at stiger vandstanden 2 meter, så bliver det meste af Amager (og dermed landingsbanerne) oversvømmet. Hopla, så kan det være ret ligemeget med en lavpristerminal eller to. Ordet “højvandsterminal” vil nok komme ind i det danske sprog. Spørgsmålet er altså, hvor god en idé bare én ny terminal er i Kastrup? Ikke dermed sagt, vi ikke skal flyve mere, men jeg synes det vil være på sin plads at tænke sig om.

Post Danmark graver dybt i egen grav

I min post om pakkepostens udfordringer fik jeg givet Post Danmark lidt revs, men også et par råd til hvordan tingenes tilstand kunne forbedres. Nu har den tidligere brevomdelingsmonopolsindehaver netop meddelt, at prisen for pakkeforsendelser hævesved årsskiftet, så jeg mener jeg er nødt til at knytte et par kommentarerer, for lige at tjekke om der er røget en tot vat i øregangen på direktionsgangen i danmarks største omdelingsvirksomhed. Da jeg jo tidligere har beskæftiget mig med emnet, skal jeg ikke trække det langt. Lad mig nøjes med at opridse et par pointer:

  • Post Danmark lever af, at folk har noget fysisk de vil sende til andre
  • Da de udviser en tiltagende ufleksibel – og omkostningsforhøjende – adfærd, kombineret med en snarlig frigivelse af monopolet, er seriøse konkurrenter meget tæt på brevsprækken hos hornlogofirmaet
  • Hvis man skal stå stærkt, når nye spillere står parat til at tilbyde et alternativ, er det vigtigt ikke at gøre de nuværende kunder ALT for interesserede i at høre, hvad de nye angribere har at sige
  • Det er rigtig godt at fokusere på at levere varen (no pun intended). Forøger man omkostninger, uden at forhøje serviceniveauet, så er det en rigtig god idé at forklare hvordan det hænger sammen

Disse pointer bringer mig frem til en total mangel på forståelse for Post Danmarks måde at håndtere en portostigningsvarsel. Jovist har mange efterhånden vænnet sig denne pragmatiske melding i slutningen af sensommeren. Men hvor bliver ambitionen om at forklare, hvorfor tingene stiger af. Et direkte link til Post Danmarks prisvarsel levner en del tilbage at ønske for en helhedstænkende kommunikationsfyr som mig. Det er i sig selv uforståeligt at der ikke hæftes et originalt skriv om, hvorfor tingene hænger sådan sammen, med på varslet. Men når jeg så tager markedssituationen på post- og pakkeområdet i betragtning, ja så synes jeg det skriger til himlen. Kom så pakke-shop.dk – det er nu I skal levere, hvis I vil have noget frimærkevaluta for PR pengene…

© 2019 Niels Philbert

Theme by Anders NorénUp ↑