I min post om pakkepostens udfordringer fik jeg givet Post Danmark lidt revs, men også et par råd til hvordan tingenes tilstand kunne forbedres. Nu har den tidligere brevomdelingsmonopolsindehaver netop meddelt, at prisen for pakkeforsendelser hævesved årsskiftet, så jeg mener jeg er nødt til at knytte et par kommentarerer, for lige at tjekke om der er røget en tot vat i øregangen på direktionsgangen i danmarks største omdelingsvirksomhed. Da jeg jo tidligere har beskæftiget mig med emnet, skal jeg ikke trække det langt. Lad mig nøjes med at opridse et par pointer:

  • Post Danmark lever af, at folk har noget fysisk de vil sende til andre
  • Da de udviser en tiltagende ufleksibel – og omkostningsforhøjende – adfærd, kombineret med en snarlig frigivelse af monopolet, er seriøse konkurrenter meget tæt på brevsprækken hos hornlogofirmaet
  • Hvis man skal stå stærkt, når nye spillere står parat til at tilbyde et alternativ, er det vigtigt ikke at gøre de nuværende kunder ALT for interesserede i at høre, hvad de nye angribere har at sige
  • Det er rigtig godt at fokusere på at levere varen (no pun intended). Forøger man omkostninger, uden at forhøje serviceniveauet, så er det en rigtig god idé at forklare hvordan det hænger sammen

Disse pointer bringer mig frem til en total mangel på forståelse for Post Danmarks måde at håndtere en portostigningsvarsel. Jovist har mange efterhånden vænnet sig denne pragmatiske melding i slutningen af sensommeren. Men hvor bliver ambitionen om at forklare, hvorfor tingene stiger af. Et direkte link til Post Danmarks prisvarsel levner en del tilbage at ønske for en helhedstænkende kommunikationsfyr som mig. Det er i sig selv uforståeligt at der ikke hæftes et originalt skriv om, hvorfor tingene hænger sådan sammen, med på varslet. Men når jeg så tager markedssituationen på post- og pakkeområdet i betragtning, ja så synes jeg det skriger til himlen. Kom så pakke-shop.dk – det er nu I skal levere, hvis I vil have noget frimærkevaluta for PR pengene…