I disse dage er der megen snak om en ny lavpris flyterminal i tilknytning til Københavns Lufthavn. Faktisk går snakken ikke bare på om den skal bygges eller ej. Det er nogenlunde projekteret. Diskussionen går på, om ikke der skal være to(!). Nu kan jeg jo godt lide udvikling der tager udgangspunkt i et brugerperspektiv, før der tænkes kommercielt og bundlinje. Men nu vil jeg så godt lige remixe et par ting, for at give lidt perspektiv på vurderingen af fremtiden i at udbygge Københavns lufthavn:

  • Flyvning udleder store mængder CO2 i forhold til andre transportformer pr. kg.
  • Der er en stærk, og til dels bevist, mistanke om en sammenhæng mellem udledningen af CO2 i form af afbrænding af fossile brændstoffer og klodens stigende opvarmning.
  • Opvarmning af kloden medfører at stadig større mængder af polernes is omdannes til vand. Dette vand får verdenshavene til at stige.

Ovenstående er fakta. Men hvad sker der så, hvis vi får en (eller to) lavpristerminaler i Kastrup?: En ny terminal giver en øget mængde flytrafik = en øget mængde CO2-udledning = vandstandsstigning i havene. Så langt har de fleste af jer nok regnet med. Der hvor det bliver interessant – og paradoksalt – er, når man tager sig tre minutter til at læse dette indlæg om, hvor lavt det meste af Amager ligger i forhold til havets nuværende overflade. Hovedpointen er, at stiger vandstanden 2 meter, så bliver det meste af Amager (og dermed landingsbanerne) oversvømmet. Hopla, så kan det være ret ligemeget med en lavpristerminal eller to. Ordet “højvandsterminal” vil nok komme ind i det danske sprog. Spørgsmålet er altså, hvor god en idé bare én ny terminal er i Kastrup? Ikke dermed sagt, vi ikke skal flyve mere, men jeg synes det vil være på sin plads at tænke sig om.