Nogle dygtige gutter – der sikkert er vokset op sammen med de spæde 90’eres første eksempler på at en computer kan bruges til noget sjovt, og man faktisk kan være god til noget, selvom man er lidt bange for sollys, bolde og at være alt for meget i berøring med andre mennesker – har brugt en røvfuld timer på at underholde mig og dig i toethalvt minut. Jeg takker!