op-af-bakke

Vi bruger en masse ordbilleder i det daglige sprog, fordi det giver forklaringskraft og gør det mere spændende at tale sammen.

En kategori af ordbilleder handler om vores relation til bakker:

  • Efter vi indførte nye computere, har det været op ad bakke at få udrettet noget
  • Den her nye metode, vi skal lære, er som at stå ved foden af en stejl bakke
  • Lige siden kageordningen stoppede, er det gået ned ad bakke med produktiviteten

Continue reading