7 grunde til at skabe flere deltidsjob

deltid-er-fremtiden

Jeg synes vi mangler mere fleksibilitet i måden at være ansat på. Det er blevet fuldtid eller ingenting, og det er jo ikke særlig fleksibelt.

En enkel måde at øge fleksibiliteten på, vil være at vi skaber flere deltidsstillinger, da det vil give mulighed for væsentlig mere dynamik.

Her kommer derfor syv grunde til at skabe flere deltidsstillinger:

#1 Arbejde til dem, der ikke vil fuld tid

Der er mennesker, der har det fint med at tjene færre penge, hvis det betyder, at de har mere tid til at lave andre meningsfulde ting. Det kender jeg selv, da jeg i perioder bevidst opsøger færre opgaver, for at bruge energi og tid på andre projekter, der giver mening for mig.

Hvis deltidsstillinger var mere udbredt, ville det være muligt for dem, der kun vil arbejde fx 2-3 dage om ugen, at gøre dette. Det vil også betyde, at andre kan gå fra ikke at have et arbejde, til at i hvert fald få et deltidsarbejde, fordi der nu bliver arbejde til overs. Win-win.

#2 Mere arbejde for dem, der vil mere end fuld tid

Ligesom nogle ønsker at arbejde mindre end fem dage om ugen, så er der nogen, der – i hvert fald i perioder – godt vil give en ekstra skalle for at spare op til noget, afbetale gæld eller være engageret i flere sammenhænge og opgaver.

Med flere deltidsjob, ville det være muligt at have både et fuldtidsjob og et deltidsjob. Eller to deltidsjobs. Eller tre. Vi kan diskutere, om det er sundt og godt, men det vil i hvert fald øge fleksibiliteten.

#3 Arbejde for dem der ikke kan fuld tid

Mange vil gerne have et arbejde, med alle de ting det fører med sig af kolleger, meningsfuldhed og løn. For nogen er 37 timer om ugen bare ikke en mulighed grundet psykiske eller fysiske udfordringer. Så vi sætter dem på førtidspension eller putter dem i noget, vi kalder skånejobs. Det er en ærgelig kasse at putte gode mennesker i.

Hvis der var flere deltidsjobs, ville nogle af disse skønne mennesker kunne tage et “almindeligt deltidsjob, og så kunne vi supplere med relevante ydelser, hvis nødvendigt. Det ville give mere meningsfuldt indhold for de mennesker, der jo gerne vil, og det ville frigive midler i det offentlige budget til at iværksætte nye værdiskabende initiativer eller hæve bundfradraget.

#4 Flere iværksættere

Det tager tid at starte noget op. Uanset om det er et nyt firma, nye børn eller en ny garage, så kræver det resurser at komme i gang. Og tit er det mere tid end penge, der er brug for. Var der flere muligheder for et deltidsjob, ville det være nemmere at forene med livets skiftende behov og interesser.

Særligt iværksætteri er klemt i den meget skarpe opdeling mellem fuldtidsjob eller ingenting. Supplerende dagpenge er ikke rigtig en mulighed, hvis man ønsker at arbejde på sit eget firma. Så det bliver noget underligt fordækt noget, hvor man pisker rundt i sin fritid, fordi man skal stå til rådighed i dagtimerne osv.

Iværksættere har ikke noget problem med at skære ind til benet på omkostningerne, og et deltidsjob 2-3 dage om ugen ville give en god balance mellem stabilitet til huslejen og tid og overskud til at få sat sejl på egen forretning.

#5 Mere plads til forskellighed

B-samfundet er en forening, der arbejder for at udbrede kendskabet til, at det at være B-menneske er en reel fysiologisk forskel fra A-mennesker. B-samfundet taler for, at det må være muligt og ønskværdigt, at indrette vores samfund, så der er plads til alle former for døgnrytmer.

Flere deltidsjob ville give mulighed for mere fleksible arbejdstider, hvilket ville være en gevinst for alle. Virksomhederne ville have lettere ved at få dækket længere åbningstider og vores always-on-kultur, hvis de kunne ansætte mennesker, der for eksempel foretrækker fem timers arbejde om aftenen, frem for otte timers arbejde midt på dagen. Win-win igen.

#6 Mindre kø og trængsel

I forlængelse af #5, vil den større fleksibilitet udmønte sig i mindre trængsel og færre køer. Mødetiden på arbejdspladserne ville blive spredt mere ud, hvilket med det samme får køerne på motorvejene til at forsvinde. Det vil betyde, vi holder fri på langt mere forskellige tidspunkter, hvilket giver mindre trængsel i supermarkedet. Hvilket betyder, at alle medarbejderne i Netto ikke behøver arbejde midt på eftermiddagen. Hvilket ville give mulighed for større fleksibilitet i ansættelsen. Win-win-win-win…

Og så har vi slet ikke berørt alle de motorveje, der så ikke skal bygges og udvides, den brændstof, der ikke behøver blive spildt, og alle de børn, der slipper for at tage flyverdragter på oveni hinanden i børnehavegarderoben hver eftermiddag.

#7 Mere nærvær

En af de helt store gevinster ved flere deltidsjob, er muligheden for mere nærvær. For ja, et deltidsjob vil ikke give så mange penge i lønningsposen, naturligt nok. Men måske er der andre ting i livet end dyrere møbler, mere tøj og flere ting?

For hvis mor og far går på arbejde fem dage om ugen, så skal ungerne jo også være et sted, fem dage om ugen. Og når der så er fri, så skal både unger og forældre kæmpe med alle de andre unger og forældre i ZOO og svømmehallen. Og fordi alle går i ZOO om lørdagen og i svømmehallen om søndagen, så har ZOO og svømmehallen faktisk kun to dage til at tjene nok til at holde åbent hele ugen. Det betyder, det koster flere penge at tage i ZOO og svømmehallen – og til gengæld koster det både svømmehallen og ZOO penge at holde tingene i gang i løbet af ugen.

ZOO og svømmeren er gode aktiviteter, men dyrene er der jo også om tirsdagen. Og man kan også lære at svømme om onsdagen. Altså med sin far eller mor, og ikke (kun) med en svømmelærer. Og er det ikke meningsfuldt at lære sine unger at svømme?

Lad os komme i gang

Flere deltidsjob skaber masser af muligheder, og der er selvfølgelig også enkelte udfordringer. Men jeg kan kun se, at fordelene vejer tungest. Og er vi enige om dét, så er det jo en smal sag at finde løsninger på det der står imellem os og et mere fleksibelt samfund med mere nærvær og overskud.

Spørgsmålet er så, hvad der skal komme først; at virksomhederne konstruerer flere deltidsstillinger, eller at du tager initiativ til en snak med din leder om mulighederne for at ændre på arbejdstiden.

Uanset hvilken side af bordet du sidder på, håber jeg du vil tænke over, hvad du kan gøre. Og gerne allerede på mandag, hvor duften af klor og giraf stadig er frisk.