CategoryAdfærd

De små ting, der gør den store forskel

Verden har brug for, at du bliver ved med at gå foran.

At du bliver ved med at gøre de små ting, der måske næsten ikke mærkes i din hverdag, men som sender vigtige signaler til dem omkring dig.

De små ting der, lagt ovenpå hinanden, gør en kæmpe forskel.

Continue reading

3 win-win-win lifehacks

De bedste lifehacks er dem, hvor der er flere der vinder. Her kommer tre af den slags, hvor jeg vinder, miljøet vinder og min økonomi vinder:

Continue reading

Omfavn forandring

Glødepæren

Vi hylder udvikling. Det har mange positive betydninger og bruges til at beskrive, at man er kommet hen til et bedre sted eller en bedre løsning.

Forandring derimod tillægges oftest en mere negativ betydning, hvilket har givet stof til en klassisk konsulentjoke: “Alle ønsker udvikling, men ingen kan lide forandring”.

De to hænger altså sammen; udvikling kommer kun igennem forandring – så det skal være hårdt, før det bliver godt. Eller hvad?

Continue reading

Er du bange for at fejle?

frygt-ikke-fejl

Over de sidste årtier, har vi udviklet en kultur, hvor det er forkert at fejle.
En nulfejlskultur, hvor der er opbygget en forventning om, at der findes en rigtig måde at gøre en given ting på, og at det derfor handler om at lære dén, mere end at prøve sig frem.

Det er et stort tab!

For det er et tab; vi kunne jo godt, da vi var børn.

Continue reading

Gå baglæns og nå frem til din drøm

baglaens-til-din-droem

Jeg har drømme, og det håber jeg også, du har. Jeg håber også, at du hver dag gør noget, for at komme en lille smule tættere på at realisere en eller flere af dine drømme.

Drømme er kendetegnet ved at være noget, der ikke umiddelbart er opnåeligt; det er derfor vi kalder dem drømme. Det er ikke noget, vi bare lige kan gøre.

Continue reading

Sådan er jeg bare

saadan-er-jeg-bare

Du har hørt andre sige det – og måske siger du det selv: “sådan er jeg bare” eller “sådan har jeg altid været“.

Jeg synes du skal lægge mærke til, hvornår du siger det om dig selv.

For når du fortæller andre mennesker noget om dig selv, fortæller du også dig selv, hvordan du ser på dig selv.

Når du siger “sådan er jeg bare”, er du med at til at låse dig selv i, at du kun kan være på en bestemt måde.

Continue reading

© 2019 Niels Philbert

Theme by Anders NorénUp ↑