Køre det for dig – eller kører det for dig?

nutids-r

Udsagnsord i nutidsform volder problemer på skrift, fordi det i det talte sprog er svært at høre forskel.

Ord som køre/kører, høre/hører, lære/lærer og ændre/ændrer er de typiske syndere.

Heldigvis er der en nem huskeregel, som du kan bruge:

Hvis du er i tvivl, så skift udsagnsordet med ét, der er lettere at høre forskel på. For eksempel:”synge/synger”.

Hedder det: “Køre det for dig?” eller “Kører det for dig?”.

Vi skifter ud:

“Synge det for dig?” eller “Synger det for dig?”

Det skulle gerne afklare, at det er med nutids-r: “synger” – hvilket vil sige, at køre skal være med “r”.

Kan du den huskeregel, så kører det for dig.