Omfavn forandring

Glødepæren

Vi hylder udvikling. Det har mange positive betydninger og bruges til at beskrive, at man er kommet hen til et bedre sted eller en bedre løsning.

Forandring derimod tillægges oftest en mere negativ betydning, hvilket har givet stof til en klassisk konsulentjoke: “Alle ønsker udvikling, men ingen kan lide forandring”.

De to hænger altså sammen; udvikling kommer kun igennem forandring – så det skal være hårdt, før det bliver godt. Eller hvad?

For rent definitionsmæssigt, er der ikke den ladning i forandring, som ordet ofte tillægges. Forandring er neutral og beskriver blot, at noget er ændret.

Så hvis vi er enige om, at udvikling er noget vi stræber efter – og at udvikling ikke kommer uden forandring – så lad os ændre vores syn på forandring fra at være et nødvendigt onde, til at være en forudsætning.

Giv forandring et forsøg

Første skridt er at forstå, at forandringer ikke nødvendigvis er permanente. Det er forsøg. Og forsøg handler om at ændre én eller flere faktorer, og se, hvilken effekt det giver: Er effekten positiv, så er det udvikling. Er effekten uønsket, bliver det – desværre – ofte betragtet som en fejl.

Og som jeg skrev i går, skal vi ikke være bange for at lave fejl.

Vi skal fejle mere. Eller rettere; forsøge mere. Prøve flere forandringer

Forandring er dét vi får, når vi forsøger, og altså en forudsætning for at finde ud af, om der er noget, der virker bedre. En forudsætning for udvikling.

Synes du stadig forandring virker ubehageligt, så tænk på, at modsætningen til forandring er stilstand, hvilket unægteligt er værre, hvis der er udfordringer, der skal findes løsninger på.

Som Thomas Edison – opfinder af glødepæren – så på det:

I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work.

– Thomas A. Edison